Ecologische begeleiding en verantwoording Nationaal Militair Museum Soesterberg
Op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg is het Nationaal Militair Museum gerealiseerd. Het Museumkwartier is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Op het terrein en in de directe omgeving komen veel beschermde diersoorten voor. Bij de aanbestedingsprocedure speelde de juridisch ecologische haalbaarheid en ecologische- en landschappelijke invulling een prominente rol. Buiting Advies is verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding en verantwoording van de planvorming. Tevens heeft Buiting Advies ecologische ideeën, waaronder de kenmerkende bosparkeerplaats, ingebracht, waarvan er inmiddels veel zijn gerealiseerd.