Ontzorgpakket Flora- en faunawet gemeente Berkelland
Buiting Advies heeft voor de Gemeente Berkelland ongeveer 150 kilometer aan bermen en watergangen geïnventariseerd op aanwezigheid van binnen de Wet natuurbescherming beschermde planten en dieren. Ook andere waardevolle soorten, zoals rode lijst soorten, zeldzame soorten en oude bosplanten meegenomen. Opmerkelijk is dat alle locaties van bijzondere soorten in een viewer zijn ingebracht. Deze viewer heeft Buiting Advies speciaal voor de gemeente Berkelland ingericht. Voor alle beschermde soorten zijn werkprotocollen ontwikkeld. Iedere groenwerknemer kan nu via de viewer zien waar en hoe hij of zij met beschermde planten of dieren rekening moet houden tijdens het uitvoeren van beheerwerkzaamheden.