Werkprotocol Wet natuurbescherming

Werkprotocol Wet natuurbescherming Het Rijk van Nijmegen
Op de baan van golfbaan Het Rijk van Nijmegen komen bijzondere plant- en diersoorten voor. Een deel van deze planten en dieren zijn binnen de Flora- faunawet extra beschermd. Voor deze soorten heeft Buiting Advies, in samenwerking met het team van greenkeepers, werkprotocollen ontwikkeld. In zo’n werkprotocol wordt aangegeven hoe greenkeepers bij het beheren van de golfbaan moeten handelen om binnen de grenzen van de Wet natuurbescherming te blijven.