Visieontwikkeling Kennemer Golf & Country Club

Visie groene omgeving Kennemer Golf & Country Club
Golfbanen in de nabijheid van de zee liggen in een bijzonder duinlandschap met bijbehorende soortenrijke vegetaties.  Vraag is natuurlijk wel: hoe zien die vegetaties er uit en waar komen ze van nature voor? De Kennemer Golf & Country Club heef besloten deze -en andere- vragen te laten onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een totaal visie op het beheer van de groene duinomgeving op de baan. Bij de visie wordt aangesloten bij de doelen van het grenzende N2000-gebied Kennemerland Zuid. De visie vormt de basis voor het planmatig vormgeven van het beheer voor de komende 10 jaar. Buiting Advies heeft het visietraject begeleid en de resultaten tot een visiedocument verwerkt.