Uitbreiding Oosterhoutse Golfclub

Uitbreiding golfbaan Oosterhoutse Golfclub
De Oosterhoutse Golfclub wil vier nieuwe holes ontwikkelen op een terrein dat is gelegen binnen de contour van de EHS. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en van groot belang voor kamsalamanders. Buiting Advies heeft het planproces van begin tot aan de goedkeuring van het bestemmingsplan begeleid. Daarbij is sterk ingezet op de ontwikkeling van een optimaal biotoop voor amfibieën, in combinatie met vier nieuwe golfholes. Ook is Buiting Advies verantwoordelijk voor het ecologisch werkprotocol waardoor de aanleg -binnen de grenzen van de Wet natuurbescherming wordt uitgevoerd. Door dit project kunnen de leden van de Oosterhoutse golfclub vier schitterende nieuwe holes bespelen in een prachtig natuurgebied speciaal geschikt voor kamsalamanders.