Bosbeheerplan golfbaan golfbaan Het Rijk van Nunspeet

Bosbeheerplan golfbaan Het Rijk van Nunspeet
Golfbaan Het Rijk van Nunspeet is een bijzondere bosbaan gelegen in een prachtig stuifzandgebied. De jaarlijkse groei van randbomen heeft ervoor gezorgd dat de ruimte op de baan steeds kleiner wordt. Om dit tegen te gaan moeten bomen in de bosrand worden verwijderd. Een dergelijke ingreep valt echter niet onder het begrip dunnen en is daardoor vanuit de Boswet (Wet natuurbescherming vanaf 1-1-2017) eigenlijk niet toegestaan. Buiting Advies heeft daarop een beheerplan voor 6 jaar ontwikkeld, waarin nut, noodzaak en de exacte uitvoering van het randenbeheer per hole nauwkeurig is vastgelegd. De gemeente Nunspeet heeft ingestemd met de uitvoering van dit plan. De greens, tees en fairways -en spelers- krijgen daardoor in de komende 6 jaar weer voldoende licht en lucht. En dat is zowel goed voor de visuele kwaliteit van de baan en het spel, als voor het beheer van het gras op de greens, tees en fairway.