rugstreeppadden en nieuwbouwlocaties

Rugstreeppadden en nieuwbouwlocaties Amstelveen
Buiting Advies heeft op een nieuwe locatie van Nes vastgoedbeheer in Amstelveen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Bronnenonderzoek toonde wel aan dat in de directe omgeving populaties van rugstreeppadden voorkomen. Rugstreeppadden kunnen in het voorjaar vele kilometers afleggen opzoek naar een geschikt voortplantingswater. Daardoor bestaat de kans dat deze soort het terrein van Nes vastgoed, tijdens de uitvoering van de grondwerkzaamheden, koloniseert. Door dit pioniersgedrag en de beschermingsstatus kunnen rugstreeppadden een projectontwikkelaar zo tot wanhoop drijven. Om dit te voorkomen heeft Buiting Advies een ecologisch werkprotocol opgesteld. Daarin staat beschreven hoe de ontwikkelaar tijdens de grondwerkzaamheden moet handelen om er voor te zorgen dat rugstreeppadeden uit het terrein blijven, zodat het werk kan worden uitgevoerd en de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Met het ecologisch werkprotocol in de hand kan Nes vastgoed met een gerust hart aan de nieuwe ontwikkeling beginnen. Rugstreeppadden zullen door de gekozen aanpak geen roet meer in het eten gooien.