erfgoed-parkbeheerplan-hof-de-bist

Natuurbeheerplan Hof De Bist Ekeren, Antwerpen
District Ekeren, Stad Antwerpen, kent twee historische parken. Hof De Bist, het grootste van de twee, combineert vele functies. Naast gebruikelijke parkfuncties vangt het park piekafvoeren op van hemelwater uit de omgeving, biedt het ruimte voor sport- en jeugdverenigingen en vormt het een podium voor kunst en drukbezochte evenementen. Buiting Advies stelde voor het park een Natuurbeheerplan op voor de wettelijke termijn van 24 jaar. Een studie naar kernwaarden en functioneren van het park is vergeleken met hedendaagse wensen en eisen. Op basis hiervan is een visie opgesteld waarin sterke punten van het park beter tot hun recht komen en minder sterke punten integraal worden aangepakt. De visie is vertaald naar concrete maatregelen voor beheer en ontwikkeling die op planmatige wijze bijdragen aan het bereiken van het streefbeeld. Een intensief communicatie- en participatietraject met stakeholders, beleidsmakers en natuurlijk omwonenden zorgde voor een stevig draagvlak.