Duinontwikkeling binnen Natura2000 Golf Du Touquet La Mer
Ten zuiden van de Franse kustplaats Le Touquet Paris is in de duinen Plage Golf du Touquet La Mer gesitueerd. De baan ligt in en tegen Natura2000-gebied Estuaire de la Canche. Belangrijkste opdracht is om samen met de Franse overheid te komen tot een plan waarbij zowel de Natura2000-doelen als de gewenste herinrichting van de golfbaan worden gerealiseerd. Daarnaast ontwikkelt Buiting Advies een plan voor de planmatige transitie van op La Mer aanwezige bosopstanden naar duinstruweel en open duinvegetaties. Hierdoor krijgt de baan het unieke, historische open duinkarakter – met zicht op zee!- terug. Golf du Touquet La Mer heeft de ambitie om binnen 10 jaar tot de top 10-banen van Europa te behoren.