Boombeoordeling VTA

Ontwikkeling boomzorgsysteem en VTA Golfclub Elmpterwald
Net als in Nederland is een eigenaar van een boom ook in Duitsland aansprakelijk voor schade aan mensen en goederen die door die boom wordt veroorzaakt. Buiting Advies heeft voor Golfclub Elmpterwald een boomzorgsysteem ontwikkeld. Daarbinnen is een Visible Tree Assessment (VTA) aan alle zorgplichtige bomen uitgevoerd. Tevens is een gedegen administratie in een GIS-datasysteem ingericht. Onderdeel van de aanpak is dat in kaart is gebracht welk boombeheer in de komende 3 jaar moet worden uitgevoerd om de veiligheid voor golfers en personeel te garanderen. Door deze aanpak voldoet Golfclub Elmpterwald aan de wettelijke zorgplicht.