Geïntegreerd beheerplan Veltwijckpark Ekeren, Antwerpen
Het Veltwijckpark is het oudste van twee historische parken in het Antwerpse district Ekeren. Sinds de eerste aanleg in de 16e eeuw heeft het park vele ontwikkelingen doorgemaakt. Hiervan zijn nog tal van sporen zichtbaar, met als belangrijkste blikvanger het kasteel Veltwijck. In een integraal beheerplan formuleerde Buiting Advies de unieke identiteit van het park, evenals sterke en zwakke punten op gebied van beheer, inrichting en gebruik. In een heldere visie zijn de sterke en zwakke punten vertaald naar realistische plannen, waaronder een samenhangende set van subtiele ingrepen. Samen zorgen deze voor een aanzienlijke versterking van de parkbeleving en dragen bij aan de duurzame instandhouding van het erfgoed. Ook is een aantal grootschalige ingrepen opgenomen. Zo wordt het voormalige voetbalterrein van FC Germinal heringericht en opnieuw toegevoegd aan het park, wordt de ecologische aansluiting op het natuurgebied Oude Landen versterkt en worden ontwerpprincipes en historische relicten in het park sterker verankerd in de identiteit van het park. Het noordelijke deel van het park wordt ontwikkeld tot een publiek landschap; een belangrijke sport-, spel- en ontmoetingsruimte voor de inwoners van Ekeren. De visie is uitgewerkt in concrete maatregelen die op planmatige wijze leiden tot realisatie van het streefbeeld. Een intensief communicatie- en participatietraject met stakeholders, beleidsmakers en natuurlijk omwonenden zorgt voor een stevig draagvlak.