Beoordeling bomen Zalmhaventoren Rotterdam
In Rotterdam is de bouw van een nieuwe woontoren in voorbereiding. Met 215 meter wordt de Zalmhaventoren, een ontwikkeling van AM en AMVEST, het hoogste gebouw van Nederland. Het nieuwe wooncomplex is voorzien op de plaats van een bestaand kantorencomplex. Op verzoek van AMVEST heeft Buiting Advies het bomenbestand op en rond het bouwterrein in beeld gebracht. Behalve de locatie van de bomen, is ook de functievervulling bepaald. Zo is per boom beoordeeld wat de huidige en potentiële bijdrage aan de beeldkwaliteit en aan andere stedelijke functies is.  Ook is het toekomstperspectief van iedere bomen vastgelegd. Deze beoordeling biedt AMVEST handvatten voor de wijze waarop het huidige bomenbestand moet worden opgenomen in de verdere uitwerking van bouwplannen en vergunningentrajecten.