Bomen karteren en beoordelen zorglocatie Heerde
Op de zorglocatie Wendhorst te Heerde werkt eigenaar Viattence samen met AM aan de ontwikkeling van een nieuwe buurt met zorg- en koopwoningen, inclusief voorzieningen. Op  verzoek van Viattence bracht Buiting Advies de bomen op het terrein in kaart. Per boom zijn locatie, soort en afmetingen opgenomen. Aanvullend is van elke boom bepaald in welke mate de beeldbepalend is. Daarbij is zowel het functioneren van de boom binnen het terrein zelf, als in het zicht van bewoning beoordeeld. Tevens het toekomstperspectief per boom in de beoordeling betrokken. Al deze gegevens bieden een handvat bij verdere uitwerking van de ontwikkelplannen en het doorlopen van de vergunningentrajecten.