Masterplan Landschapspark Pauwels

Buiting Advies heeft in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en Paul de Kort, in opdracht van de gemeente Tilburg, aan het Masterplan voor Landschapspark Pauwels gewerkt. Dit nieuwe landschap ten noorden van Tilburg komt tot stand door een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, waterschap De Dommel en Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure.

Het doel binnen de ontwikkeling van dit grootschalig waterparklandschap is dat hemelwater bij hevige regenbuien kan worden opgeslagen waardoor Tilburg Noord geen natte voeten krijgt. Het nieuwe waterpark moet ook ondersteunen bij het natuurlijk zuiveren van water afkomstig uit de waterzuivering en voorziet in de productie van schone energie. Bovendien voorziet het waterpark in de opslag van water dat kan worden gebruikt in tijden van droogte.

Het is de bedoeling het waterpark zo in te richten, dat het aantrekkelijk is voor fietsers en wandelaars. Tevens levert het een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ecologische verbindingszone tussen het Natura2000-gebied Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Heide. Buiting Advies voert binnen dit bijzondere project de ecologische onderzoeken uit en verzorgt de ecologische adviezen.