Beplantingsontwerp Het Rijk van Sybrook

De afgelopen jaren zijn op terrein van golfbaan Het Rijk van Sybrook op kleine schaal bomen gekapt, of door calamiteiten uitgevallen. Conform de afgegeven kapvergunningen worden deze bomen op diverse locaties in de golfbaan gecompenseerd door nieuwe aanplant. Buiting Advies heeft hiervoor een passend ontwerp gemaakt.

In de beheervisie voor de golfbaan (Buiting Advies, 2018) is het terrein verdeeld in drie zones, op basis van onder meer bodemtype en landschappelijke kenmerken van het omliggende gebied. Eén deel, waarin ook het clubhuis ligt, heeft een parkachtige sfeer waarin monumentale bomen en fraaie rododendrons het beeld bepalen. In een ander deel ligt de nadruk op droge en vochtige heide en heischraal grasland terwijl het derde deel gekenmerkt wordt door voedselrijkere, natte omstandigheden en de connectie met het open landschap eromheen.

In alle drie de landschappen wordt nieuwe beplanting aangebracht. Deze is zo ontworpen dat optimaal wordt bijgedragen aan de identiteit van de zone waarin de plantvakken liggen. Daarnaast zijn de kansen benut voor het versterken van de biodiversiteit door nagenoeg alleen inheemse soorten te gebruiken, passend op deze groeiplaats en in deze regio en door veel aandacht te besteden aan een goede opbouw van lage struiken, zoals wilde rozen, tot hoge bomen.

Vanzelfsprekend is ook rekening gehouden met de beleving van golfers en de bespeelbaarheid van de holes. Met name voor dit laatste is de beplanting zo ontworpen dat overmatige schaduwdruk en drup op greens, tees en fairway ook in de toekomst wordt voorkomen.