Ecologische input woonwijk Geestwater

In samenwerking met DELVA Landscape Architecture | Urbanism heeft Buiting Advies in opdracht van Amvest gewerkt aan het VO voor de nieuwe woonwijk Geestwater in Lisse. Geestwater is een bijzondere wijk waar al bij aanvang van het ontwerpproces veel ruimte voor groen en biodiversiteit is vrij gemaakt.

Buiting Advies heeft binnen het VO de ecologische input voor het inrichten van de groene omgeving aangeleverd. Wij zijn daarbij uitgegaan van de groeiplaats, de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (= wat groeit er zonder menselijke interventie) en de in de omgeving aanwezige fauna.

Deze input is vervolgens binnen het projectteam van DELVA en Buiting Advies tot een ecologische en esthetische inrichting van de groene buitenruimte verwerkt. Wij leveren daarbij de ontwerptools waarmee de landschapsarchitect aan de gang kan. Zo ontstaat een buitenruimte waar de bewoners en bezoekers van Geestwater heerlijk kunnen vertoeven en veel beleefbare natuur, zoals vogels, vlinders, libellenen bijen, kunnen aantreffen. Doel is om binnen Geestwater naast een aantrekkelijke groene omgeving ook geschikt habitat voor verschillende soorten te ontwikkelen. Biodiversiteit in de wijk!

Eigenlijk zou deze aanpak bij elke nieuwe woonwijk een belangrijke eerste stap moeten zijn. Vergelijkbaar met de anno 2022 geaccepteerde eis van ‘nul op de meter’….. Biodiversiteit als belangrijk ontwerpdoel!

Meer informatie over de ecologische input