Bosontwerp Gaanderen

Provincie Gelderland ontwikkelt nieuw bos op een perceel aan de Akkermansbeek, nabij Gaanderen. Op basis van overtuigend succes dat met eerdere bosaanlegprojecten volgens een innovatieve ontwerpmethode is behaald, heeft Provincie Gelderland Buiting Advies gevraagd input te leveren voor ontwerp en aanleg van dit compensatiebos.

Bij conventionele bosaanleg verkeert het jonge bos veelal een lange periode (meerdere decennia) in een ecologisch en recreatief weinig interessante situatie. Staakvormige bomen met een min of meer identieke ontwikkeling en groeivorm domineren het beeld, groeiend op regelmatige afstand of zelfs in strakke rijen. En ook daarna doorloopt het bos over de hele oppervlakte een vrij homogene ontwikkeling waarin pas op latere leeftijd variatie ontstaat in de bosstructuur.

Met de door Buiting Advies ontwikkelde methode voor ontwerp en aanleg van bos gaat dat anders. Hierin wordt van begin af aan een gevarieerd bosmozaïek gecreëerd, afgestemd op de groeiplaatseigenschappen. In het mozaïek wordt slim gebruik gemaakt van het vermogen van bomen om te anticiperen op de beschikbare ruimte. Dit leidt ertoe dat bomen zich direct na aanplant op verschillende wijzen ontwikkelen. Al binnen 5 tot 10 jaar laat het jonge bos kenmerken zien die we eerder verwachten bij volwassen bos.

Het regulier geplante bos (links) en het bos geplant volgens de mozaïekmethode van Buiting Advies (rechts) zijn vrijwel even oud. Het duidelijke verschil in ontwikkeling behoeft geen toelichting.

De samenwerking tussen Buiting Advies en de provincie was inspirerend. Op basis van een studie naar de groeiplaats en een vergelijking met parameters van de bosstructuur van natuurlijk ontwikkelde Europese bossen, heeft Buiting Advies de ontwerpprincipes en bouwstenen voor dit bos ontwikkeld en als puzzelstukjes aangeleverd. De landschapsontwerper van de provincie heeft hiermee vervolgens naar eigen inzicht een passend ruimtelijk ontwerp voor het bos gemaakt. Bos, wandelpaden en oppervlaktewater vormen daarin een mooie samenhang. Het bos wordt in het voorjaar van 2022 gerealiseerd.