Leidraad Groene Bouwstenen PARK21

Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ontwikkelt gemeente Haarlemmermeer samen met inwoners, bedrijven, boeren en investeerders een 1.000 hectare groot park: PARK21. Het gebied is uniek in zijn soort en verweeft op innovatieve wijze landbouw, natuur, sport en ontspanning. Groen speelt een belangrijke rol in dit gebied. Het vormt niet alleen een divers recreatiegebied, maar zorgt ook voor verbinding en samenhang van alle andere functies in het park. Om deze rol optimaal te kunnen vervullen hebben de specialisten van Buiting Advies de Leidraad Groene Bouwstenen opgesteld.

De leidraad geeft op heel concrete wijze richting aan ontwerp, inrichting en beheer van groene elementen in PARK21, uiteenlopend van bos tot erfbeplanting en van bloemrijk grasland tot moeras. Specifiek voor bos en struweel is in de leidraad een unieke ontwerpmethode opgenomen waarbij de aanplant geschied volgens het wild heterogeen plantverband. Dit leidt op korte termijn tot een zeer aantrekkelijk, biodivers en onderhoudsarm groengebied. In eerdere projecten zoals het Noorderbos en het Bentwoud zijn met deze methode zeer goede resultaten behaald. Voor PARK21 zijn de verwachtingen dan ook hoog gespannen.