Inrichtingsconcept Bentwoud Zoetermeer

Het Bentwoud is een 1.300ha groot gebied gelegen tussen Zoetermeer en Boskoop. De golfbaan Bentwoud is onderdeel van het gebied. Doel van het Bentwoud is binnen het Groene Hart een ‘echt’ woud te realiseren. Belangrijk aandachtspunt bij de inrichting is dat de voor de realisatie benodigde landbouwgrond niet in één keer, maar per perceel beschikbaar komt. Om toch perceelgewijs met de bosaanleg te kunnen starten heeft Buiting Advies voor het Bentwoud een modulair inrichtingsconcept ontwikkeld. De reeds beschikbare landbouwpercelen zijn de afgelopen jaren direct conform de uitgangspunten van het inrichtingsconcept ontworpen en aangelegd. Voor de in de toekomst vrijkomende gronden kan op basis van de modulaire aanpak per perceel een ontwerp worden gemaakt. Zo groeit het Bentwoud op verschillende locaties telkens een beetje, terwijl door de modulaire aanpak uiteindelijk toch de eenheid van een echt ‘woud’ ontstaat.