Voortoets Natura 2000 Werktuig en Bouwdienst Denekamp
Buiting Advies heeft in het kader van een uitbreiding van de opslagplaats van het loonbedrijf  Werktuig en Bouwdienst in Denekamp een voortoets Natura 2000 uitgevoerd. In Nederland is de bescherming van Natura 2000 geregeld via de Wet natuurbescherming. Een Natura 2000-gebied is aangewezen om specifieke habitats en soorten te beschermen. Voor activiteiten die een negatief effect kunnen hebben op deze beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Om vast te stellen of de voorgenomen uitbreiding van de opslagplaats negatieve gevolgen kan hebben op de soorten en habitats heeft Buiting Advies een voortoets Natura 2000 opgesteld. De conclusie van deze voortoets was dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied in deze situatie niet zijn te verwachten.