Beheerplan Scheveningse Bosjes

Aan de historische Scheveningseweg werd eind 19e eeuw gestart met een heideontginningsproject dat in de loop der tijde is uitgegroeid tot de Scheveningse Bosjes zoals we die nu kennen. Het sterke duinreliëf, de diversiteit aan bosbeelden vanaf de vloeiende paden en het feit dat de omringende drukke stad volledig aan het oog onttrokken wordt, maken dit stadsbos tot een uniek stukje groen in het levendige Den Haag.

 

Op verzoek van gemeente Den Haag heeft Buiting Advies een beheerplan opgesteld voor de Scheveningse Bosjes dat als leidraad wordt gehanteerd bij de duurzame instandhouding van het bos. Naast het behoud van de kwaliteiten van het bos, beschrijft het plan ook hoe proactief omgegaan moet worden met onder meer de toenemende rol van gewone en Noorse esdoorn en de zeer hoge recreatiedruk.

 

Parallel aan het opstellen van het plan is samen met de gemeente een intensief participatietraject doorlopen. De bijzondere kwaliteiten van de Scheveningse Bosjes maken dat veel omwonenden en betrokken bosbezoekers erg begaan zijn met het bos. Tijdens meerdere workshops zijn zij gevraagd hun gebiedskennis, ervaringen en standpunten te delen en zijn tegengestelde belangen gezamenlijk besproken. En tijdens diverse informatiewandelingen in het bos is in de praktijk toegelicht welke consequenties aan beheerkeuzes verbonden kunnen worden en waarom bepaalde beheeringrepen noodzakelijk zijn.

 

Deze aanpak heeft geleid tot een breed gedragen beheervisie en -plan aan de hand waarvan gemeente en betrokken inwoners zich samen inzetten voor het behoud van de Scheveningse Bosjes. Al tijdens de uitvoering van de eerste beheerronde werden hiervan mooie resultaten zichtbaar.