Visionair beheerplan Begraafplaatsen Berchem en Silsburg

Stad Antwerpen heeft Buiting Advies opdracht gegeven tot het opstellen van twee ‘visionaire beheerplannen’ voor de begraafplaatsen van Berchem en Silsburg (Borgerhout). Beide begraafplaatsen dateren uit de 19e eeuw, bieden een breed spectrum aan dienstverlening en zijn dringend toe aan een transitie van een organisch gegroeide voorziening naar een planmatig beheerde en toekomstbestendige funeraire bestemming.

Voor deze opgave heeft Buiting Advies de handen ineengeslagen met Alma Kennis van Aksis landschapsarchitecten. Gezamenlijk is een uitgebreide studie uitgevoerd waarbij de historie, de specifieke kenmerken en waarden van de begraafplaatsen helder zijn geformuleerd, maar waarbij ook de problematiek concreet is gemaakt waarmee de beheerder te kampen heeft. Op basis hiervan is voor elk van de begraafplaatsen een ijzersterk concept neergezet. In elk concept zijn het overvloedig aanwezige funerair erfgoed, een prognose van de toekomstige ruimtevraag en de sfeerbepalende groene inrichting verweven tot een plan dat recht doet aan het voornemen van Stad Antwerpen om elke inwoner een respectvolle laatste rustplaats te bieden. Een rustplaats die ook nog eens degelijk in de omgeving is ingepast en met aanvaardbare inspanningen te beheren is.

De concepten zijn vervolgens uitgewerkt in overzichtelijke, realistische beheerdoelen en uiteindelijk  in concrete beheer- en inrichtingsmaatregelen.