Zomertortel

  • Dichte struwelen in de omgeving van akkers of kruidenrijke graslanden/berm worden nimmer volledig geveld.
  • Kruidenrijke vegetaties nabij nestplaatsen worden pas in oktober gemaaid om zomertortels voldoende voedsel te bieden voor de trek naar Afrika.