Zandhagedis

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: maaien bij koud en/of bewolkt weer. Maaibalk zo mogelijk op minimaal 10 cm hoogte instellen. Minstens 25% van de vegetatie sparen. Maaien bij voorkeur van oktober t/m januari.
  • Begrazen: extensief.
  • Snoeien/dunnen: dichtgroeien met opslag voorkomen.
  • Onderhoud waterkeringen: dijktaluds afdekken van april t/m september.
  • Onderhoud verhardingen: van oktober tot half maart.