Raaf

  • Bomen met ravennesten of bomen worden nimmer geveld, ook niet als er op dat moment geen raaf gebruik van maakt.
  • In de voortplantingsperiode van 1 februari tot en met juni worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van een bekende nestplaats.