Ooievaar

  • Bomen of palen en schoorstenen/daken met ooievaarsnesten worden nimmer aangetast, ook niet als er op dat moment geen ooievaar gebruik van maakt.
  • In de voortplantingsperiode van 15 maart tot 1 augustus worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van een bekend nest.