Buizerd

  • Bomen met in gebruik zijnde buizerdnesten worden nimmer geveld.
  • In de broedperiode van 1 februari tot 31 augustus worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van een bekend nest.
  • Bij grootschalige beheeringrepen is van belang dat de leefomgeving niet wordt aangetast. Dit houdt in dat afwisselende landschappen met bosjes, bomen blijven behouden en voldoende dikke hoge nestbomen aanwezig blijven staan. In de omgeving van deze plekken blijft voldoende geschikt foerageergebied in de vorm van weilanden en akkers met voldoende voedsel en rust voor de buizerd.