Bont dikkopje

(Op basis van Vlinderstichting Bont dikkopje)

Waardplant: vooral pijpenstrootje en hennegras.

  • Gefaseerd maaien in de ruigten en zomen verdient de voorkeur.
  • Het hele jaar door een deel van de grazige vegetatie laten overstaan.
  • Bermen van sloten slechts eens in de drie jaar maaien.
  • Wanneer vooral hennegras aanwezig is, sloten eens per drie jaar schonen en het maaisel op de kant deponeren. Hennegras groeit dan plaatselijk en niet in een te hoge dichtheid. Let op zorgplicht en andere soorten.