Saldobenadering EHS

Aanleg nieuwe driving range in EHS bos Golfpark Soestduinen
In Soestduinen ligt achter het Hilton Hotel het Golfpark Soestduinen. Golfpark Soestduinen is een compacte 9 holes par 3 baan. De eigenaar wil aan deze mooie locatie een driving range toevoegen. Daarvoor is alleen ruimte in de naast de baan gelegen bossen. Probleem is echter dat de bossen binnen de Ecologische HoofdStructuur (EHS) liggen. In principe is de ontwikkeling van een driving range in dergelijke bossen niet toegestaan. De provincie kan een uitzondering maken indien wordt aangetoond dat de EHS na inrichting van de driving range beter functioneert dan ervoor. Om dit aan te tonen is het EHS-instrument plussen & minnen ontwikkeld. Buiting Advies heeft het plussen & minnen-traject voor Golfpark Soestduinen uitgevoerd. Het ontwerp van de driving range is gemaakt door Jol Golfdesign. Uiteindelijk heeft de provincie op basis van de plus-en-min-resultaten ingestemd met de ontwikkeling van de nieuwe driving range.