Zwarte specht

  • Bomen met in gebruik zijnde zwarte spechtennesten worden nimmer geveld.
  • In de broedperiode van 1 maart tot 31 juli worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van een bekend nest.
  • Bij grootschalige ingrepen is van belang dat de leefomgeving niet wordt aangetast. Dit houdt in dat gevarieerde bossen met voldoende dikke nestbomen blijven behouden.