Wild zwijn

Om schade te voorkomen zijn er enkele oplossingen, dit zijn:

  • Elektrische draadrasters aangevuld met vee roosters (waar de zwijnen niet overheen kunnen lopen)
  • Wildakkers, dit zijn akkers met maïs speciaal voor wilde zwijnen aangelegd.
  • Bermen langs wegen verschralen waardoor het wild zwijn daar niet langer gaat wroeten op zoek naar voedsel. Hierdoor kunnen aanrijdingen in het verkeer voorkomen worden.