Wespendief

  • Bomen met nesten van de wespendief worden nimmer geveld, ook niet als er op dat moment geen wespendief gebruik van maakt.
  • Bomen rondom een nestplek worden altijd gespaard om voldoende dekking te behouden.
  • In de voortplantingsperiode van 1 juni tot 1 september worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 100 meter van een bekend nest.