Visdief

  • Visdieven broeden op spaarzaam begroeide eilanden en oevers en op platte daken.
  • In de broedperiode van 1 mei tot 31 juni worden geen werkzaamheden uitgevoerd op platte daken waar visdieven broeden.
  • Platte daken waarop in het verleden visdieven hebben gebroed wordt na beheer/onderhoud in dezelfde toestand opgeleverd.
  • Vijvers en andere wateren rondom bekende (oude) broedplekken van visdieven worden nimmer grootschalig geschoond, van belang is dat de vispopulatie blijft behouden.