Vinpootsalamander

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: niet maaien bij regen; tussen februari en mei, eventueel maaien in september of oktober (in overleg). Indien eerder nodig dan minimaal 25% van de vegetatie sparen.
  • Schonen:i n oktober of in november-december als de watertemperatuur boven de 0°C is. Minimaal 25% van de watervegetatie en waterbodem sparen.
  • Baggeren: in oktober of in november-december als de watertemperatuur boven de 0°C is. Minimaal 25% van de watervegetatie en waterbodem sparen.
  • Begrazen: poelen geheel of gedeeltelijk uitrasteren.