Steenmarter

  • Er worden geen bomen geveld indien deze in gebruik zijn door een steenmarter.
  • Takkenhopen en struwelen in de omgeving van de boom die in gebruik is door de steenmarter mogen niet verwijderd worden.
  • Periode waarin de werkzaamheden snoeien/dunnen dienen plaats te vinden: augustus t/m februari. Gefaseerd werken. Pas nadat is vastgesteld dat de verblijf- plaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.