Steenmarter

  • Werkzaamheden die kunnen leiden tot beschadiging of vernieling van steenmarter verblijfplaatsen zoals snoeien en dunnen van dichte bosjes, verwijderen van takkenhopen, gestapeld hout, hopen organisch materiaal, stenenhopen etc. vinden slechts plaats in de periode van 15 augustus tot en met februari omdat dan voor deze soort een vrijstelling geldt in de Provincie Limburg (wel geldt de zorgplicht)
  • Bovenbedoelde werkzaamheden vinden slechts plaats indien is vastgesteld dat de verblijf- plaatsen zijn verlaten.