Spotvogel

  • Dichte struwelen waarin spotvogels zijn waargenomen worden nimmer volledig geveld.
  • Kruidenrijke (zoom)vegetaties nabij nestplaatsen worden pas in oktober gemaaid om spotvogels voldoende voedsel en rust te bieden.