Sperwer

  • Mits gebruik wet natuurbescherming bestendig beheer en onderhoud gedragscode
  • Snoeien/dunnen: Nesten van in bomen broedende roofvogels zijn jaarrond beschermd. De sperwer broedt in bomen, met een voorkeur voor naaldbomen. Broedt in bos, bosranden en geïsoleerde bosjes. Snoeien van september t/m maart, aanwezige nesten ontzien.

Voor alle bomen geldt dat u rekening moet houden met de verbodsbepalingen uit de wet natuurbescherming. Deze wet verbiedt onder andere dat broedende vogels en hun nesten niet verstoord mogen worden. In bomen waar beschermde vogelsoorten jaarrond verblijven en/of hun nest hebben zoals de sperwer een verblijfplaats hebben, mogen helemaal niet gekapt worden.