Rugstreeppad

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: vanaf augustus tot oktober.
  • Schonen: vanaf half augustus tot half maart.
  • Baggeren: vanaf half augustus tot april.
  • Begrazen: extensieve begrazing toelaten.
  • Snoeien/dunnen: houd ondiepe waterzones vrij van opslag van bomen.