Ringmus

  • Ringmussen broeden met name in boomholten en nestkasten in halfopen landschappen, op boeren erven en in dorpen. In de broedperiode van 1 maart tot 31 juli worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan de boom of nestkast waarin de soort broed.
  • Bij grootschalige beheeringrepen is van belang dat de leefomgeving niet wordt aangetast. Dit houdt in dat geschikte bomen met holten of nestkasten in halfopen landschappen waarin ringmussen leven behouden blijven.