Poelkikker

(Op basis Kennisdocument Poelkikker)

 • Werkzaamheden aan de sloot worden in principe uitgevoerd in de periode 15 september tot 15 maart. Let op de zorgplicht en andere soorten
 • Activiteiten op de oevers van watergangen worden bij voorkeur uitgevoerd in de periode 15 september tot 1 mei;
 • Zowel bij werkzaamheden aan de watergang als op het land blijft minimaal 25 % van de oorspronkelijke oppervlakte geschikt habitat in het gebied voor de poelkikker aanwezig door gefaseerd beheer;
 • Vegetatie maaien als deze niet vochtig of nat is.
 • De werkzaamheden worden op een zodanige manier (keuze in te zetten materieel) uitgevoerd zodat individuen tijdig kunnen vluchten (zoals vluchtwegen open laten, in één richting werken), of als dat niet mogelijk is, dat de dieren alsnog kunnen ontsnappen of opgepakt worden uit het afgevoerde materiaal.
 • Activiteiten die het landdeel (de bodem) beïnvloeden worden in principe uitgevoerd vanaf half april tot en met half oktober.
 • Geschoond en uitgebaggerd materiaal minimaal één dag laten liggen voordat het verwijderd of verwerkt wordt.

Optionele aanvullende mogelijkheden:

 • Binnen een watergang van minder dan 4 meter breed de activiteiten aan de ene kant van de watergang wel en aan de andere kant minstens één jaar later uit te voeren
 • Binnen een watergang van meer dan 4 meter breed de activiteiten alleen in het middendeel van de watergang uit te voeren en daarbij de beide oeverkanten te ontzien door minimaal 1 meter uit de beide oevers te blijven
 • Binnen de watergang de activiteiten over een lengte van 200 meter wel en minstens één jaar later over de volgende 200 meter de activiteiten uit te voeren
 • De kopse einden van sloten niet te schonen of te baggeren
 • Bij hoge slootdichtheden eerst de ene sloot en minstens één jaar later de volgende sloot onderhanden te nemen
 • Binnen het gebied de plekken waar volgens het onderzoek veel poelkikkers voorkomen te ontzien.