Kerkuil

  • Nesten van de kerkuil worden nimmer verwijderd/verstoord, ook niet als er op dat moment geen kerkuil gebruik van maakt. Dit geldt ook voor het ontnemen van toegang tot de nestplaats in een gebouw.