Karthuizer anjer

  • Vegetaties met karthuizer anjer worden enkel gemaaid nadat de plant is uitgebloeid.
  • Overige werkzaamheden, ook in de winter, bij groeiplaatsen van de karthuizer anjer worden enkel uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog.