Kamsalamander

(Op basis kennisdocument kamsalamander)

 • Werkzaamheden aan de sloot meest gunstig in de periode oktober tot en met januari. Let op zorgplicht en andere soorten.
 • Maaien en ruimen van bermen meest gunstig in april tot en met juli. Let op zorgplicht en andere soorten.
 • Werkzaamheden binnen gevoelige periodes altijd in samenspraak met een ecoloog.
 • Vermijd plekken waar volgens het vooronderzoek veel kamsalamanders voorkomen.
 • Gefaseerd in de ruimte en tijd te werk gaan.
  • De activiteiten op een deel van de poelen uitvoeren en minimaal één jaar later een volgend deel aanpakken.
  • Fasering in de zin van het ene grote gebied in één keer aanpakken en het aangrenzende gebied de volgende keer, is niet gewenst.
  • Bij activiteiten in bosjes, struweel en dergelijke, deze beperken tot een lengte van maximaal 100 meter en minstens één jaar later over de volgende 100 meter de activiteiten uitvoeren.
 • Maatwerk afhankelijk van de watergang
  • Binnen een watergang van meer dan 4 meter breed de activiteiten alleen in het middendeel van de watergang uitvoeren en daarbij beide oeverkanten ontzien door minimaal 1 meter uit beide oevers te blijven.
  • Binnen een watergang van minder dan 4 meter breed, de activiteiten eerst aan 1 kant uitvoeren, de andere kant minimaal één jaar later.
  • Ontzie delen met moerasvergeet-mij-nietjes en/of mannagras en houdt stukken van minimaal 15 meter lengte in stand.
 • Zorg er in het algemeen voor dat kamsalamanders tijdig kunnen vluchten naar delen van de watergang die niet behandeld worden.
 • Zorg voor voldoende plekken waar de kamsalamander in de zomer of winter kan rusten (houtstapels, stronken, steenhopen etc).