Heikikker

(Op basis Kennisdocument Heikikker)

 

Werkzaamheden aan het water en oevers

  • Werkzaamheden aan de sloot moeten bij voorkeur plaats vinden in de periode 15 juli tot 15 februari, altijd in overleg met een ecoloog.
  • Activiteiten die effect hebben op de oevers van watergangen moeten bij voorkeur gedaan worden in de periode 15 juli tot 1 oktober, altijd in overleg met een ecoloog.

 Maatwerk afhankelijk van de watergang

– Binnen een watergang van minder dan 4 meter breed, de activiteiten eerst aan 1 kant uitvoeren, de andere kant minimaal één jaar later.
– Binnen een watergang van meer dan 4 meter breed, de activiteiten alleen in het middendeel van de watergang uitvoeren en daarbij moeten beide oeverkanten worden ontzien door minimaal 1 meter uit de beide oevers te blijven.
– Activiteiten over de lengte van 200 meter uitvoeren en minstens één jaar later de volgende 200 meter.

  • Bij hoge slootdichtheid eerst de ene sloot en later de volgende sloot onderhanden nemen.
  • De kopse einden van sloten worden niet geschoond of gebaggerd.
  • Waar mogelijk binnen het gebied de plekken waar volgens het onderzoek veel heikikkers voorkomen ontzien.

Werkzaamheden aan bossen en struwelen

  • De meest kwetsbare deel binnen de kwetsbare periode is 15 februari tot 15 maart. Let op de zorgplicht en andere soorten.
  • Gefaseerd werken. Bij kap van bomen dit over een lengte van maximaal 200 meter wel en minstens 5 jaar later over de volgende 200 meter de activiteiten uitvoeren.
  • Stukken dichte vegetatie laten staan, of als dat niet mogelijk is, zorgen dat de kikkers alsnog kunnen ontsnappen of opgepakt worden uit het afgevoerde materiaal. Gefaseerd werken.