Hazelworm

  • Vrijstelling in periode juli-september, let op zorgplicht en andere soorten!
  • Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.
    • Maaien: maaien bij koud en bij voorkeur bewolkt weer. Minstens 25% van de vegetatie sparen. Maaien vanaf half maart tot half oktober alleen als maaibalk op minimaal 10 cm hoogte ingesteld kan worden.
    • Begrazen: extensief
    • Snoeien/dunnen: struweel/hagen om de 10 tot 25 jaar snoeien. Alleen van april tot half oktober (i.v.m. verstoring winterrustplaatsen).
    • Onderhoud verhardingen: tussen oktober en half maart.