Grutto

  • Grutto’s broeden in vochtige, kruidenrijke weilanden.
  • In de broedperiode van eind maart tot 15 juli worden geen maaiwerkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van percelen waar grutto’s broeden;
  • Opslag van bomen en struiken wordt beperkt in het leefgebied van de grutto.