Grauwe klauwier

  • Struwelen waar grauwe klauwieren zijn waargenomen worden nimmer volledig verwijderd.
  • In de broedperiode van 1 mei tot 31 juli worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van locaties waar grauwe klauwieren zijn waargenomen of worden verwacht.
  • In de omgeving van potentiële broedplekken van grauwe klauwieren blijft voldoende variatie aan kruidenrijke vegetaties en struweel aanwezig. Bosontwikkeling wordt tegengegaan.