Gladde slang

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: oktober-november. Alleen maaien buiten deze periode als maaibalk hoger in is te stellen (op minimaal 10 cm hoogte).
  • Begrazen: extensief (in voedselarme gebieden zelfs zeer extensief).
  • Snoeien/dunnen: geheel dichtgroeien met opslag voorkomen.
  • Onderhoud waterkeringen: dijktaluds alleen afdekken van half april t/m september.
  • Onderhoud verhardingen: van oktober t/m maart.