Elrits

(Op basis soortprotocollen elrits stowa)

Mits gebruik wet natuurbescherming bestendig beheer en onderhoud gedragscode

  • Schonen: september t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt. Gefaseerde uitvoering in ruimte en tijd.
  • Baggeren: september t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt. Gefaseerde uitvoering in ruimte en tijd.
  • Onderhoud waterkeringen: september t/m maart bij temperaturen boven het vriespunt