Eekhoorn

(Op basis Gedragscode Bosbeheer en Gedragscode Flora- en faunawet Amsterdam)

  • Er worden geen bomen geveld waarin zich een eekhoornnest bevindt.
  • Bomen die direct naast een boom met eekhoornnest staan worden niet geveld om te voorkomen dat die nestboom vrij komt te staan en om de kans op verstoring van het nest tot een minimum te beperken.
  • Binnen 50 meter van een boom waarin zich een eekhoornnest bevindt worden geen bomen geveld en geen werkzaamheden uitgevoerd met motorgereedschappen tussen 1 oktober en 1 februari.